Stephan Hansen

STEPHANSEN

Family - or other ....

Stephan Hansen.

Far til Willum Stephanson

Han var kongelig skogfogd og bodde i Sørø, København

 

Under konstruksjon ....