Slekt

STEPHANSEN

Family - or other ....

Slekta Stephansen.

Denne informasjon handler om Stephansen slekta i Norge, De fleste i Norge som har etternavn 'Stephansen' er i slekt. Det er linker fra Bergen Oslo og Brønnøysund mot en inflytter fra Danmark. Der stopper all info , foreløpig, en kirka hadde brent og all informasjon ser ut til å være borte. Men dette er så langt, det jobbes med saken og ting kan forandres.

 

Det er veldig mange i dette slektstret og jeg skal bare vise hoved linjene her.

Under konstruksjon ....